องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ พาหมอคำคีง ชาวบ้าน ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่

ข่าวประจำวันที่ : 03 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯ พาหมอคำคีง ชาวบ้าน ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่

วันที่ 3 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้
ข้าราชการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่
ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ณ วัดจอมศรี บ.นาแค ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่
โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาลจากสาธารณสุขจาก ต.แก้งกอก เข้าร่วม สำหรับการตรวจคัด
กรองสุขภาพนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจประชาชน
"หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด
การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการ
นวดแผนโบราณทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก
มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

จารุณี-ข่าว /พิสิษฐ์-ภาพ / พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯสำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี