องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านคำหนามแท่ง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม

ข่าวประจำวันที่ : 29 มีนาคม 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านคำหนามแท่ง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม

วันที่ 29 มีนาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมแพทย์/พยาบาล
จาก รพ.สต.คำหนามแท่ง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ออกคัดกรอง
ตรวจสุขภาพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านคำหนามแท่ง ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใย
ใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ ประชาชนฟรี
อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ
ทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชน
ที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น

โกศล-ภาพนิ่ง /ราชันย์-ข่าว/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี