องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ เข้าสำรวจสะพานข้ามลำห้วยทรุด บ้านลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่

ข่าวประจำวันที่ : 28 มีนาคม 2560

อบจ.อุบลฯ เข้าสำรวจสะพานข้ามลำห้วยทรุด บ้านลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่

วันที่ 28 มีนาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี สั่งการให้เจ้าหน้าที่
กองช่าง เข้าสำรวจสะพานข้ามลำห้วยทรุดตัวเป็นการเร่งด่วน หลังได้รับหนังสือจากชาวบ้าน
บ้านลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

สืบเนื่องจากวานนี้ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
กว่า 20 คน ได้เข้ามายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ จากนายก อบจ.อุบลฯเพื่อให้ช่วยซ่อม-สร้าง
สะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง ต.ลาดควาย ต.สงยาง ต.ตะแบก อ.ศรีเมืองใหม่ ซึ่งชำรุดทรุดตัว
ลงทำให้อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้ โดยสะพานมี
ขนาดยาว 30 เมตร กว้าง 4 เมตร ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเก่าผุพังจำเป็นจะต้องดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเป็นการเร่งด่วน หลังได้รับหนังสือฯดังกล่าว นายสุทัศน์ เรืองศรีรักษาราชการแทน
นายก อบจ.อุบล จึงได้รีบสั่งการ ให้จนท.กองช่าง เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจออกแบบและประมาณราคา
นำเข้าแผนพัฒนาฯ และขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมสร้างสะพานแห่งนี้เพื่อให้มีสภาพการใช้งาน
ที่ปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้าน นายอ่อนสา ถิระบุตร อายุ 61 ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลาดควาย เล่าว่า เมื่อหลายปีก่อน นักศึกษาได้มาร่วมสร้างสะพานคอนกรีต
ให้ชาวบ้าน เพื่อใช้สัญจรไปมา จากนั้นหน้าน้ำหลากดินทรุด ทำให้สะพานชำรุด ชาวบ้านจึง
ได้ช่วยกันนำไม้มาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ได้เป็นการชั่วคราวแต่ก็ใช้ได้ไม่นานก็ผุพัง เนื่องจาก
ใช้งานมานานหลายปี ชาวบ้านเกรงจะได้รับอันตราย ท้ายนี้จึงขอขอบคุณมายัง อบจ.อุบลฯ
ที่ได้ให้ความห่วงใยและใส่ใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดี

จารุณี-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/ ธีระพล-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี