องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง

ข่าวประจำวันที่ : 28 มีนาคม 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง

วันที่ 28 มีนาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี มอบหมายให้
นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเเละเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,ทีมแพทย์/พยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขชุมหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองไฮ
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด
การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการ
นวดแผนโบราณทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก
มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

วนัส-ภาพนิ่ง /กฤตพรต-ข่าว/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี