องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล

ข่าวประจำวันที่ : 27 มีนาคม 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,ทีมแพทย์
/พยาบาล จากสถานบริการสาธารณสุข ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดันโลหิต
ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ
และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น

พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง,ข่าว/ภูมินทร์-วิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี