องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ร.ร.เดอะแคร์การบริบาล

ข่าวประจำวันที่ : 22 มีนาคม 2560

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ร.ร.เดอะแคร์การบริบาล

วันที่ 22 มีนาคม 60 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประทีป กิจวัฒนะ ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัด
อบจ.อบ. และนางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้การ
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล จากโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล
จ.อุบลราชธานี โดยศึกษาดูงานในเรื่อง ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปเซ็นเตอร์ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน
การสอนของโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา
และนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพในอนาคตต่อไป

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/ธีรพล-ครรชิต วีดีโอ,วีดีทัศน์/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี