องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล

ข่าวประจำวันที่ : 15 มีนาคม 2560

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล

วันที่ 15 มีนาคม 60 เวลา 10.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี
สำหรับหลักสูตรการอบรมนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากร
ในสังกัด ตลอดจน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเรื่องของการเป็นผู้ตัดสินกีฬา
ฟุตซอล เพื่อให้มีความรู้เรื่อง กฎ กติกา และรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
เพื่อให้การตัดสินเป็นไปโดยถูกต้องและมีมาตรฐานสูงขึ้นโดยมีระยะเวลาในการอบรม 2 วัน
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.อุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี