องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ

ข่าวประจำวันที่ : 13 มีนาคม 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการเเละเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทีมแพทย์/พยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลขามป้อม ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลขามป้อม
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ
"องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้กับประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้ม
ของเลือด การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต
และการบริการนวดแผนโบราณ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความ
สะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง /ภูมินทร์-วิดีโอ / พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี