องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ข่าวประจำวันที่ : 09 มีนาคม 2560

อบจ.สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย
นายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ในเรื่อง
ของ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำความรู้ที่ได้
รับไปบริหารจัดการ และวางระบบการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การ บริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด อุบลราชธานี นางรำพูน ตันติวณิชชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี และหัวหน้า
ส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสานสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

37.jpg

38.jpg

39.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี