องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน

ข่าวประจำวันที่ : 09 มีนาคม 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการเเละเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,ทีมแพทย์
/พยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำใหญ่ ออกคัดกรองตรวจสุขภาพ
ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใย
ใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้กับประชาชนฟรี
อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ
ทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชน
ที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น

กฤช-ภาพนิ่ง /วนัส-ข่าว/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี