องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านคำหาด ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ

ข่าวประจำวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านคำหาด ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ
มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการเเละเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,ทีมแพทย์/พยาบาล
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านคำหาด
ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้
โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้กับประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้ม
ของเลือด การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต การบริการนวด
แผนโบราณ และเยี่ยมยามถามไถ่ผู้พิการ ให้บริการซ่อมบำรุงรักษากายอุปกรณ์

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ
และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น

พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง,ข่าว /ภูมินทร์-วิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี