องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮลงพื้นที่ปฏิบัติงานขุดลอกผักตบชวา

ข่าวประจำวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮลงพื้นที่ปฏิบัติงานขุดลอกผักตบชวา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกอบจ.อุบลฯ
มอบหมายให้ นายโกวิทย์ พิมพ์จันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดนำเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮลงพื้นที่ปฏิบัติงานขุดลอกผักตบชวาและพัฒนา
แหล่งน้ำห้วยคำนกเปล้า ตามโครงการกำจัดวัชพืชและแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลตำบลท่าช้างและเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อ
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาลอีกทั้งยังได้ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน อีกด้วย

สมใจ-ข่าว/ กองทรัพยากรธรรมชาติฯ-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี