องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานด้านศาสนาพิธี ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวประจำวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

20.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี