องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน

ข่าวประจำวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.พาหมอมาคำคีง ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ
มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเเละเจ้าหน้าที่กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,ทีมแพทย์/พยาบาล จาก รพ.สต.ธาตุกลาง ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่ ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี

สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดขึ้นภายใต้โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่
ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง" โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้กับประชาชนฟรี
อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ
ทั่วไป ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ
และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยก
ระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

กฤช-ภาพนิ่ง /ธีรพล-วิดีโอ/กนกวรรณ-ข่าว/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี