องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ตามนโยบาย"น้ำดี" ต.บุ่งแมลง อ.สว่างวีระวงศ์

ข่าวประจำวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ ตามนโยบาย"น้ำดี" ต.บุ่งแมลง อ.สว่างวีระวงศ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุทัศน์เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เข้าพื้นที่ตรวจติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ของ อบจ.อุบลฯ ตามนโยบาย"น้ำดี" ที่ได้รับการ
สนับสนุนและต่อยอดโครงการฯ เอาชนะความแห้งแล้งด้วยชลประธานระบบท่อ ซึ่งได้ส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกร ให้หันมาปลูกพืชแบบไร่นาสวนผสมสลับกับการทำนา ณ บ้านดอนดู่
ต.บุ่งแมลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ

นายสงวน จบศรี อายุ 52 ปี เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เปิดเผยว่า อบจ.อุบลฯได้เข้ามาส่ง
เสริมโครงการชลประทานระบบท่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ต.บุ่งแมลง อาทิ ปลูกข้าว
ปลูกพืชผักแบบไร่นาสวนผสม ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่ม 60 คน ทำให้หลายครอบครัว
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง

นายสงวน ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบัน ตนมีเนื้อที่ 16 ไร่ แบ่ง ปลูกข้าว 8 ไร่ ทำไร่นาสวนผสม 8 ไร่
ด้วยโครงการชลประทานระบบท่อที่ อบจ.อุบลฯ สนับสนุน ผลผลิตที่ได้ก็นำไปแลกเปลี่ยนกัน
ในชุมชน บางส่วนก็นำไปขายสร้างรายได้ 400-500 บาท/วัน พอใจมากๆ และตอนนี้
อบจ.อุบลฯ กำลังจะเข้ามาส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน
จึงขอบคุณมายังอบจ.อุบลฯ ที่ให้การสนับสนุนและอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ ธีรพล-ภาพวิดีโอ /พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

13.jpg

14.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี