ค้นหาหัวข้อข่าว

กองพัฒนาชนบท อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ดำเนินการซ่อม-ขยายถนน สายบ้านน้ำคำแดง-บ้านคำไหล

ข่าวประจำวันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2560

กองพัฒนาชนบท อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ดำเนินการซ่อม-ขยายถนน สายบ้านน้ำคำแดง-บ้านคำไหล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กองพัฒนาชนบท อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล เข้าพื้นที่เพื่อดำเนิน
การซ่อม-ขยายถนน สายบ้านน้ำคำแดง-บ้านคำไหล อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลฯ เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการเปิดไหล่ทาง
ขึ้นรูปและขยายถนนให้กว้างขึ้น รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งสายประมาณ
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายอัครเดช ทองผุด นายช่างโยธา อบจ.อุบลฯ เปิดเผยว่า อบจ.อุบลฯได้รับถ่ายโอนถนน
มาอยู่ในความดูแลซึ่งในปัจจุบันดำเนินการซ่อมปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 5 สายทาง
ไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต ซึ่งส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการไปเรื่อยๆจนครบ
ทุกสายทาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นการ
ตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกูล) ที่ได้กำหนดให้
ปี 2560 "เป็นปีแห่งการซ่อมสร้างและพัฒนา"

นายสังวาลย์ รักชาติ อายุ 50 ปี 151 ม.8 บ้านน้ำคำแดง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ กล่าวว่า
ตนใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำทุกๆวัน ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เดิมสภาพถนนแคบ
และลาดต่ำ เวลาฝนตกน้ำจะท่วม ไม่สามารถสัญจรได้ ต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งระยะไกล
กว่าเดิมประมาณ 10 กิโลเมตร พอวันนี้ อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลมาซ่อมปรับปรุงถนนให้รู้สึก
ดีใจมากๆ เพราะทำให้สามารถสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น ขอบคุณ อบจ.อุบลฯที่เห็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างจริงจัง
ตามแนวนโยบาย "ถนนดี" ของคณะผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ ธีรพล-ภาพวิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg