องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ ที่ให้หน่วยงานข้าราชการ ออกกำลังกาย ช่วงหลังเลิกงาน ณ สำนักงาน อบจ.อุบลฯ

ข่าวประจำวันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2560

......วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.อุบลฯ ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ ที่ให้หน่วยงานข้าราชการ ออกกำลังกาย ช่วงหลังเลิกงาน ณ สำนักงาน อบจ.อุบลฯ
......ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี อบจ.อุบลฯ ได้จัดโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยจัดเต้นแอร์โรบิก ทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 16.30 น.-17.30 น. เพื่อสร้างความตื่นตัวในการทำงาน ลดภาวะความตึงเครียดจากการทำงาน ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี