องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

ข่าวประจำวันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2560

.....วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัด อบจ.อุบลฯเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม อบจ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติงานในภารกิจที่รับผิดชอบพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นการบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี