องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ ที่ให้บุคลากรในหน่วยงานราชการ ได้ออกกำลังกาย ในทุกวันพุธและเวลาหลังเลิกงาน

ข่าวประจำวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2560

.....วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ ที่ให้บุคลากรในหน่วยงานราชการ ได้ออกกำลังกาย ในทุกวันพุธและเวลาหลังเลิกงาน
..... ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี อบจ.อุบลฯ จึงได้จัดโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยจัดเต้นแอร์โรบิก ทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 16.30 น.-17.30 น. ตลอดปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างความตื่นตัวในการทำงาน ลดภาวะความตึงเครียดจากการทำงาน ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg
จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี