องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานศึกษา ที่อยู่ในสังกัดฯ

ข่าวประจำวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานศึกษา ที่อยู่ในสังกัดฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.ในสังกัด อบจ.ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดได้ไปใช้ในการทำเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป โดยในวันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม และโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โดยโรงเรียนไ่ร่ใต้ประชาคมได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงมาปรับใช้ อาทิ ปลูกผักสวนครัวในกระสอบ เลี้ยงปลาในสระ เพาะเห็ด เผาถ่าน ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทำบ้านดิน ผลิตน้ำยาล้างจาน นอกจากนี้ยังได้นำเศษวัสดุขวดพลาสติกเหลือใช้มาทำโมบายเพื่อใช้ปลูกผัก ผลิตภัณฑ์หมวกจากกล่องนม รวมทั้งการปลูกผือเพื่อนำมาทอเสื่อ
ส่วนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เช่นเดียวกันโดย มีการขุดสระในนาข้าว เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว และทำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษไรเบอรี่ ซึ่งสามารถ ทำนาได้ 2 ครั้ง/ปี ด้วยโครงการชลประทานระบบท่อ ที่ อบจ.อุบลฯ ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
สำหรับผลผลิตที่ได้ก็แบ่งให้นักเรียนไปรับประทานที่บ้านทำเป็นอาหารกลางวัน และเหลือก็จะนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาเก็บไว้เป็นทุนในการดำเนินการต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ ในอนาคต อบจ. อุบลฯก็จะส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลฯ ทั้ง 12 แห่ง น้อมนำแนวพระราชดำริของพ่อหลวงมาใช้ ตลอดจนวางแผนการตลาด จัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ ก่อนจะนำสู่ท้องตลาดเพื่อเป็นสินค้าโอทอป ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ พิสุทธิ์-ตรวจ

# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี