องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ออกสำรวจพื้นที่ แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประจำวันที่ : 31 มกราคม 2560

อบจ.อุบลฯ ออกสำรวจพื้นที่ แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 มกราคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลฯ มอบหมาย
ให้นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมทีมงานออกสำรวจ
พื้นที่ แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม และโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทำสกู๊ปตามรอยพ่อหลวงด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.อุบลฯ ได้น้อมนำแนว
ทางพระราชดำริของในหลวงมาปรับใช้ในการบริหารโรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลฯ อาทิ
ส่งเสริมให้ครู-นักเรียน ปลูกผักสวนครัวในกระสอบ เลี้ยงปลา ทำนาปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง
เพาะเห็ด เผาถ่าน ทำปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องปั้นดินเผา น้ำยาล้างจาน การนำเศษวัสดุขวดพลาสติก
เหลือใช้มาทำโมบายปลูกผัก การนำกล่องนมมาประดิษฐ์เป็นหมวก การทอเสื่อ ทั้งนี้ ผลผลิต
ที่ได้ก็แบ่งให้นักเรียนไปรับประทานที่บ้านและอีกส่วนหนึ่งก็จำหน่ายเพื่อนำรายได้มาเก็บไว้
เป็นทุนในการดำเนินการให้ต่อเนื่องต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ อภิชาติ-ภาพวิดีโอ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี