องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

OTOP CENTER -เมืองอุบลฯ-

ข่าวประจำวันที่ : 06 มกราคม 2560

OTOP CENTER -เมืองอุบลฯ-

OTOP CENTER -เมืองอุบลฯ-
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป จ.อุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.อุบลราชธานี
หรือบริเวณหอนาฬิกา หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่สร้างเสร็จเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา โดยอยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายสินค้าโอท็อประดับ 4 ดาวขึ้นไป
นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในศูนย์ฯ ซึ่งชั้น 1 มี สินค่าต่างๆมากมาย เช่น ผ้าไหม ผ้ากาบบัว สินค้าพื้นเมือง
และสินค้าจำหน่ายทั่วไป

เกษร-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี