องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ มอบกระเช้าของขวัญให้กับสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

ข่าวประจำวันที่ : 05 มกราคม 2560

อบจ.อุบลฯ มอบกระเช้าของขวัญให้กับสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

วันที่ 5 มกราคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯสำนักปลัด อบจ.อุบลฯ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญ
ให้กับสื่อมวลชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

จารุณี-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี