องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

นายก อบจ.แนะวิธีดูปุ๋ยเคมีปลอม-สารปราบศรัตรูพืชปลอม

ข่าวประจำวันที่ : 05 กันยายน 2551

นายก อบจ.แนะวิธีดูปุ๋ยเคมีปลอม-สารปราบศรัตรูพืชปลอม
เพื่อป้องกันการถูกหลอกขาย

4.jpg

นายพรชัย โควสุรัตน์

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาถีบตัวสูงขึ้นมาก อีกทั้งมีการทำปุ๋ยเคมีปลอมออกมาจำหน่าย ทำให้ราษฎรบางพื้นที่ใน จ.อุบลราชธานี ประสบปัญหาและเข้าร้องเรียนกับทางจังหวัดเนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรไม่ถูกพ่อค้าหลอกขายปุ๋ยเคมีไม่มีคุณภาพหรือปุ๋ยเคมีปลอมให้ เกษตรรต้องสังเกตปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันวัชพืชเอง โดยสังเกตุว่าหากปุ๋ยเคมีที่ไม่มีคุณภาพหรือปุ๋ยปลอม จะมีลักษณะคือ 1. ข้างกระสอบจะไม่มีเลขทะเบียน 2.ไม่มีระบุชื่อ สถานที่ผลิตบนกระสอบบรรจุ 3. เม็ดปุ๋ยจับตัวเป็นก้อนแข็ง ไม่ลื่นไหล มีลักษณะแตกยุ่ย มีฝุ่นมาก เม็ดไม่สม่ำเสมอ 4. ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเหลวจะตกตะกอน แยกชั้น ภารชนะบรรจุบวม รั่วไหล และเสียรูปทรง 5. ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง มีความชื้นสูง 6. ปุ๋ยเคมีสูตรเดียวกันที่ผลิตจากผู้ผลิตต่างรายกัน แต่มีราคาต่ำกว่าปุ๋ยเคมีอีกชนิดหนึ่งมาก 7. ปุ๋ยเคมีที่ใช้แล้วพืชไม่มีอาการตอบสนอง เช่น ใบไม่เขียว ไม่เจริญเติบโต ผลผลิตต่ำ 8. ปุ๋ยเคมีที่เร่ขายตามหมู่บ้านที่ราคาถูกมากผิดปกติจากท้องตลาดทั่วไป 9. ปุ๋ยเคมีที่บรรจุในภาชนะเก่า ตัวอักษรในฉลากเลอะเทอะ อ่านไม่ออก มีรอยเย็บใหม่ ไม่เรียบร้อย หรือเก็บไว้เป็นเวลานาน หรือเก็บในสถานที่ที่ไม่ดี 10. ปุ๋ยเคมีที่ไม่ติดฉลาก หรือติดฉลากไม่ครบถ้วน ไม่ระบุผู้ผลิต สถานที่ผลิต ผู้นำเข้า และสถานที่หรือฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่ระบุภาษาไทย 11. ปุ๋ยเคมีที่ฉลากระบุว่า ประกอด้วย ธาตุอาหารหลักของพืช แต่หลีกเลี่ยงไม่ใช้คำว่าปุ๋ยเคมี และมิได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

01.jpg

2.jpg 1.jpg

นางอรนุช จินตะเวช รองนายก อบจ.อุบลฯ นำชาวบ้านร้องจังหวัดเหตุปุ๋ยเคมีปลอม

ส่วนสารป้องกันศรัตรูพืชที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเป็นของปลอม มีลักษณะดังนี้ คือ ไม่มีเลขทะเบียน ไม่มีผู้ผลิตผู้จำหน่าย มีทะเบียนที่ไม่น่าจะเป็นจริง วันเดือนปีที่ผลิตเกิน 2 ปี (สารเคมีที่ผลิตอายุเกิน 2 ปี ) ฉลากเลอะ ไม่ชัดเจน หรือไม่มีฉลากเลย ระบุผู้ผลิตแต่ไม่มีใบอนุญาตผลิต ภาชนะบรรจุฝาปิดไม่มีตราสัญลักษณ์ของผู้ผลิต ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายอื่น ทั้งๆ ที่สูตรเดียวกัน ความเข้มข้นเท่ากันการวางขายโดยการโฆษณาและมีการแจกแถมมากมาย ซ่อนเร้นปิดบังการจำหน่าย เร่ขายไม่เป็นที่แน่นอน และเกิดการตกตะกอน เป็นต้น ดังนั้นหากเกษตรกรจะเลือกซื้อปุ๋ยเคมี หรือยาปราบศรัตรูพืช จะตัดระวังอย่าให้มีลักษณะเหมือนที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ แต่ถ้าหากจะให้เกิดผลต่อพืชและดินในระยะยาว อีกทั้งหลีกเลี่ยงจากการซื้อปุ๋ยเคมีปลอมหรือสารกำจัดศรัตรูพืชปลอม ควรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือน้ำยาปราบศรัตรูพืชแบบธรรมชาติจะดีกว่า เพราะเป็นการดูแลทั้งสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ และตัวเกษตรกรด้วย

ศิริลักษณ์ - ข่าว/ ลงข่าว
แฟ้มภาพ
ประชาสัมพันธ์

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี