ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ออกปฏิบัติงานเกรด บด อัด ถนนสายอบ. 3008 บ.หนองสองห้อง - บ.โคกสว่าง

ข่าวประจำวันที่ : 09 ธันวาคม 2559

อบจ.อุบลฯ ออกปฏิบัติงานเกรด บด อัด ถนนสายอบ. 3008 บ.หนองสองห้อง - บ.โคกสว่าง

กองพัฒนาชนบทได้รับมอบหมายจากนายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกฯรักษาการนายกให้ส่งเครื่องจักรกลพร้อม
เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเกรด บด อัด ถนนสายอบ. 3008 บ.หนองสองห้อง - บ.โคกสว่าง อ.สำโรง ตามนโยบาย
ปีแห่งการซ้อมสร้างของผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.สมศักดิ จังตระกรู วันที่ 8 ธันวาคม 2559

/ภาพ กองพัฒนาชนบท /ข่าว พิสิษฐ์/ตรวจ พิสุทธิ์ /
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg