องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลฯ เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ

ข่าวประจำวันที่ : 18 ธันวาคม 2559

ครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลฯ เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ

วันที่ 18 ธันวาคม 2559 บุคลากรของสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมด้วยครูโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์
กอล์ฟรีสอร์ท

/ สำนักการศึกษาฯ : ภาพ / พิสิษฐ์ : ข่าว / พิสุทธิ์ : ตรวจ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี