ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน สาย อบ. 2053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ.นาตาล

ข่าวประจำวันที่ : 15 ธันวาคม 2559

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน สาย อบ. 2053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ.นาตาล

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็น
หลุมเป็นบ่อ สาย อบ. 2053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามนโยบายปี 60 ปีแห่งการซ้อมสร้างของผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.สมศักดิ จังตระกลูในพื้นที่ จ.อุบล

/ภาพ กองพัฒนาชนบท /ข่าว-สมใจ/ พิสุทธิ์-ตรวจ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg