ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ใช้เครื่องจักรกลขยายและปรับระดับถนน บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม

ข่าวประจำวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ ใช้เครื่องจักรกลขยายและปรับระดับถนน บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท ใช้เครื่องจักรกล
ขยายและปรับระดับถนน บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การเดินทาง
จากบ้านคำหว้าไปที่ตัวอำเภอตาลสุมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
จึงดำเนินการตามนโยบายจังหวัดปีแห่งการซ่อมสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนเดินทางสัญจรได้
สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560
เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง
และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน
ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg