องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

ข่าวประจำวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลเข้าปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท
นำเครื่องจักรกลเข้าปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยการใช้เครื่องจักรกลเข้าถางป่า
ปรับเกลี่ยผิวและขุด กลบ ถม พื้นที่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สามารถนำพื้นที่ดังกล่าวมา
ใช้ประโยชน์ในทิศทางอื่นเพื่มมากขึ้นอีกด้วย

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี