องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลออกซ่อมถนนสายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า

ข่าวประจำวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกลออกซ่อมถนนสายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
กองพัฒนาชนบท กองพัฒนาชนบท นำเครื่องจักรกลออกซ่อมถนนสายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า
ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา
ตามนโยบาย ถนนดี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และสนองนโยบายจังหวัด
ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาชนที่มีจิตอาสา และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง
และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี