องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ปรับแก้ระบบ และต่อสัญญาชลประทานระบบท่อ

ข่าวประจำวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ปรับแก้ระบบ และต่อสัญญาชลประทานระบบท่อ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ปรับแก้ระบบ
และต่อสัญญาชลประทานระบบท่อ ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลท่าไห ตำบลชีทวน
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ # องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี