องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ตลอดจนติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวประจำวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก

ตลอดจนติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี จัดสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ตลอดจนติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจและการบริการจัดการองค์กร ต้อนรับคณะข้าราชการตุลาการ แผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา รวม 50 คน
ในการเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานศาลจังหวัดอุบลราชธานี ณ หน้าห้องสมุดวิทยบริการศาลาจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

5.jpg

4.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี