องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ให้บริการตรวจเช็คสภาพต่อสัญญาเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มเกษตรการผู้ใช้น้ำ และรถไถฟาร์มแทรคเตอร์

ข่าวประจำวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ ให้บริการตรวจเช็คสภาพต่อสัญญาเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มเกษตรการผู้ใช้น้ำ และรถไถฟาร์มแทรคเตอร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกองพัฒนาชนบท ให้บริการตรวจเช็คสภาพต่อสัญญาเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มเกษตรการผู้ใช้น้ำ
และรถไถฟาร์มแทรคเตอร์ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ กับ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ช่วยประหยัดค่าเดินทางของเกษตรกรในยามที่ราคาข้าวตกต่ำ

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี