องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกทำการเกรดบดอัดถนนสายบ้านโคกสว่าง-หนองสองห้อง อ.สำโรง

ข่าวประจำวันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกทำการเกรดบดอัดถนนสายบ้านโคกสว่าง-หนองสองห้อง อ.สำโรง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท นำเครื่องจักรกล
ออกทำการเกรดบดอัดถนนสายบ้านโคกสว่าง-หนองสองห้อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาใน
การเดินทางไปมาได้สะดวกบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเกิดความชำรุดเสียหาย
ผิวจารจรเป็นหลุมเป็นบ่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน
จึงดำเนินการซ่อมแซมตามนโยบายจังหวัดปีแห่งการซ่อมสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนเดินทางสัญจร
ได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560
เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง
และเกาะกลางถนน โดยให้หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีจิตอาสา และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน
ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี