องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนสาย ซ่อมผิวจราจร ถนนสายบ้าน สะพือ – โคกจาน

ข่าวประจำวันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559

อบจ.อุบลฯ นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนสาย ซ่อมผิวจราจร ถนนสายบ้าน สะพือ – โคกจาน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนาชนบท นำเครื่องจักรกล
ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนสาย ซ่อมผิวจราจร ถนนสายบ้าน สะพือ – โคกจาน อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเกิดความชำรุดเสียหาย ผิวจารจรเป็นหลุมเป็นบ่อ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงดำเนินการซ่อมแซมตามนโยบายจังหวัด
ปีแห่งการซ้อมสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนเดินทางสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสนอง
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดให้ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการซ่อม สร้าง
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยด้วย ระบบถนน ระบบไฟแสงสว่าง และเกาะกลางถนน
โดยให้หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาชนที่มีจิตอาสา และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินพัฒนา ซ่อม สร้าง ถนน ระบบไฟแสงสว่าง
และเกาะกลางถนน ตลอดปีงบประมาณ 2560

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี