องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

ข่าวประจำวันที่ : 28 ตุลาคม 2559

อบจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวพรพนธ์ แพทย์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม พร้อมคณะครู
ในโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์.
(.การจัดการศึกษาของท้องถิ่น.) ณ โรงเรียนไร่ใต้ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี