องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดเตรียมงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวประจำวันที่ : 27 ตุลาคม 2559

อบจ.อุบลฯ จัดเตรียมงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 27 ตุลาคม 2559
นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับการจัดเตรียมงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 06.30 น. และที่วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลา 15.00 น.
ทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน และมอบหมายงานให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อไป

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลฯ#

1.JPG

2.JPG

3.JPG

1.JPG

5.JPG

6.JPG

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี