องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมกับสโมสรโรตารี่ มอบจักรยานเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน 220 คัน

ข่าวประจำวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2555

อบจ.อุบลฯ ร่วมกับสโมสรโรตารี่
มอบจักรยานเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน 220 คัน

............วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานมอบรถจักรยาน ในโครงการมอบจักรยานเพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวนทั้งสิ้น 220 คัน โดยมีนายณรงค์ชัย วีระกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานโซนกลาง พร้อมด้วยนายนิพนธ์ จันทเวทย์ศิริ รองประธานสภา และ ส.อบจ เขตอำเภอเมือง ร่วมมอบในคร้งนี้ โดยทางอบจ.อุบลฯ ได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่โรตัสซิตี้ได้จัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์เพื่อการศึกษามอบรถจักรยานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มียานพาหนะใช้เดินทางไป กลับโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนรถจักรยาน จากสโมสรโรตารี่ประเทศญี่ปุ่น

1.JPG

1.JPG

1.JPG

11.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

12.JPG

13.JPG

12 copy.jpg

ธมลธัญญกาญจน์-วรวุฒิ/ภาพ
จตุรงค์/ข่าว
คณะทำงานโซนกลาง

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี