องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ประดับผ้าเพื่อเป็นการถวาย ความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 21 ตุลาคม 2559

อบจ.อุบลฯ ประดับผ้าเพื่อเป็นการถวาย ความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประดับผ้าเพื่อเป็นการถวาย
ความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยกองกิจการพานิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี