ค้นหาหัวข้อข่าว

นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง เปิดการประชุม การปฏิบัติงานระบบบนระบบ e-LASS

ข่าวประจำวันที่ : 13 ตุลาคม 2559

นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง เปิดการประชุม การปฏิบัติงานระบบบนระบบ e-LASS

(วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559) นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง
เป็นประธานเปิดการประชุม การปฏิบัติงานระบบบนระบบ e-LASS
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ในส่วนของรายละเอียด ขั้นตอนการใช้งานระบบ e-LASS
ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการด้านการคลัง ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ พร้อมเน้นกำชับให้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความรวดเร็ว
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg