องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ประชุมเตรียมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนสอบแข่งขันระดับประเทศ

ข่าวประจำวันที่ : 05 ตุลาคม 2559

อบจ.อุบลฯ ประชุมเตรียมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนสอบแข่งขันระดับประเทศ

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกอบจ
.อุบลฯ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรม ผอ.สำนักการกองศึกษาศานาวัฒนธรรม
เป็นประธานประชุมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น3 อบจ.อุบลฯ โดยมีคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลฯ ทั้ง 12 แห่งเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบพร้อมหารือเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์
ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งอปท.จะได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน
เป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันในระดับประเทศ กลุ่มสาระเรียนรู้ละ 1 คน โดยส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือก ภายใน 21 ตุลาคม 2559 นี้

# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี