องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ และร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ข่าวประจำวันที่ : 17 ตุลาคม 2554

a1 (1)_resize.JPG

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ และร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

.....วันที่ 17 ตุลาคม 2554 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง พร้อมด้วย นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายศราวุธ โมฬีชาติ ศึกษานิเทศก์จากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลฯ และคณะทำงานโซนตะวันออก เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู-อาจารย์โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ให้การต้อนรับ

.....การเดินทางตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และครูผู้สอนควบคู่กันไป

.....นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ยังพยายามที่จะติดตามรับทราบปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนดังกล่าว โดยโรงเรียนหนองบังฮีวิทยาคม มีอาจารย์ทั้งหมด30คน นักเรียน 451คน ปัญหาในโรงเรียน อาทิ ถนนทางเข้าโรงเรียน ป้ายโรงเรียน ทาสีรั้วโรงเรียน และเรือนเพราะชำ ทั้งหมดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหารือและดำเนินการแก้ไข และเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าวหรือโรงเรียนในสังกัดฯ ทั้ง 12 โรงเรียน ตามนโยบาย การศึกษาดี ต่อไป

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

a1 (1)_resize.JPG

คณะทำงานประชาสัมพันธ์โซนตะวันออก

logo_350x251.jpg

Text1re.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี