องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โซนกลางสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่เพาะปลูกในวงกว้าง

ข่าวประจำวันที่ : 12 ตุลาคม 2554

โซนกลางสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่เพาะปลูกในวงกว้าง
ณ บ้านปากห้วยทุ่งเจริญ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม

.....เมื่อช่วงสายของวันพุธที่ 12 ตุลาตม 2554 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายณรงค์ชัย วีระกุล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะทำงานโซนกลาง พร้อมด้วยนายจำนง อังคุระษี นักพัฒนาชุมชน และคณะทำงานโซนกลางลงสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้านปากห้วยทุ่งเจริญ หมู่ที่3,5,6 และ 7 โดยมีนายสวัสดิ์ ใสงาม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตาลสุมร่วมกับผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ

.....เนื่องจากปัจจุบันลำห้วยอำพามซึ่งมีขนาดความกว้าง 25 เมตร ขนาดควมยาวของลำน้ำกว่า 10 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่เขตตำบลตาลสุม ได้รับผลกระทบจากปัญาอุทกภัยส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำดังกล่าวมีระดับเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นทางผู้นำชุมชนได้ประชุมร่วมกับพี่น้องประชาชนบ้านปากห้วยทุ่งเจริญและมีมติกันว่าจะพลิกวิกฤติในเป็นโอกาส โดยการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำหลังน้ำลดเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จึงได้แจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายเพื่อก่อสร้างฝายจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากการลงพื้นที่สำราจในครั้งนี้ทางด้านนายณรงค์ชัยรับปากจะเร่งส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผน พร้อมเตรียมอุปกรณ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายดังกล่าวให้ทันต่อความต้องของพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน เพราะหากการก่อสร้างฝายดังกล่าวแล้วเสร็จพี่น้องประชาชนจะมีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอันจะส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับประโยขน์กันอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG


12 copy.jpg

ธมลธัญญกาญจน์-วรวุฒิ/ภาพ
จตุรงค์/ข่าว
คณะทำงานโซนกลาง

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี