องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา***

ข่าวประจำวันที่ : 18 กรกฎาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา***

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอาเวมารีอา และบริเวณพื้นที่บุ่งกาแซว ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณบุ่งกาแซว โรงเรียนอาเวมารีอา อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี เพื่อให้การจัดกิจกรรม เป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเรียกประชุมส่วนราชการต่างๆและมอบหมายภารกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี "ทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกัน

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี