องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมมอบหมายภารกิจส่วนราชการในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ***

ข่าวประจำวันที่ : 14 กรกฎาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมมอบหมายภารกิจส่วนราชการในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ***

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมมอบหมายภารกิจส่วนราชการในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม
สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจราชการ จ.อุบลราชธานีและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/ 2561 ณ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้การเดินทางมาตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จ.อุบลราชธานี จึงประชุมมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอำนวยการ และอำนวยความสะดวกมห้แก่คณะฯ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อุโมงเทียน และลานขวัญเมือง ให้เกิดความสวยงาม เพื่อต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี #

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี