องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมตรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมจัดประชุม ครม.สัญจร " อุบลฯ -อำนาจเจริญ " ***

ข่าวประจำวันที่ : 12 กรกฎาคม 2561

***ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมตรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมจัดประชุม ครม.สัญจร " อุบลฯ -อำนาจเจริญ " ***

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจดูสถานที่เตรียมความพร้อมประชุม ครม.สัญจร โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ด้วย
โดยคณะฯได้ร่วมตรวจพื้นที่ ที่หมู่บ้านวัดวิถี OTOP, วัดทุ่งศรีวิไล,วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์, แหล่งท่องเที่ยว ขัวน้อย บ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และตรวจพื้นที่บริเวณหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี บริเวณวัดหลวง และบริเวณลานขวัญเมือง หน้าโรงเรียนเบญจะมะมหาราชหลังเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ก่อนร่วมกันประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ครั้งที่ 5/2561 ที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ ใน ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.) สัญจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี