องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561***

ข่าวประจำวันที่ : 12 กรกฎาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561***

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลราชธานี และพยาบาลวิชาชีพ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
โดยที่ประชุมได้สรุปมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้การปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจรในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2561 กำหนดใช้ชื่องานว่า "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" กำหนดพิธีเปิดเทศกาล ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และพิธีเปิดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 ก.ค.2561 โดยจะมีกิจกรรมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ก.ค.2561 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานเทียน ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

#สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง ภูมินทร์-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ#
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี