องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ***

ข่าวประจำวันที่ : 12 กรกฎาคม 2561

*** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ***

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
นางอรนุชจินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณลานโต้รุ่งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยอีกด้วย

#ฐนิตา-ข่าว/ โกศล-ภาพนิ่ง/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี