องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี***

ข่าวประจำวันที่ : 07 มิถุนายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี***

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ฤทธิ์สิงห์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนาม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) ให้เป็น “สวนขวัญเมือง” ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีบริเวณ เป็นที่แสดงออกทางกิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์ จึงมีกำหนดจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สนามหน้าหอประวัติศาสตร์อุบลราชธานีศรีวนาไล (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ#
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี