องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561**

ข่าวประจำวันที่ : 04 มิถุนายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561**

วันที่ 4 มิถุนายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัด อบจ.อุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี
โดยกิจกรรมนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้น ในวันจันทร์แรกของทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร ซึ่งเน้นย้ำในเรื่องของการปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องถูกต้องตามระเบียบโดยการนำข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย "แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน" และนโยบาย 5 ดี ได้แก่ น้ำดี ถนนดี การศึกษาดี สุขภาพดี รายได้ดี โดยยึดหลักการตามคติพจน์ " อบจ.อุบลฯ หัวใจรับใช้ประชาชน" ต่อไป

จารุณี-ข่าว/พิสิษฐ์,โกศล-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี